KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yasal Bilgilendirme
Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hatırlatma; SB GIDA İŞLETMELERİ A.Ş. web sitesi içinde yer alan tüm içerikleri, bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Sb Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Formu
SB GIDA İŞLETMELERİ A.Ş.olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere, müşterilerimiz ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunmak isteriz.

Kişisel verileriniz kurumumuz bünyesinde imkan bulan sistemsel ya da sistemsel olmayan yollar ile yine kurum işlevleri ile yazılı, sözlü ya da diğer yöntemler ile toplanabilecektir. Almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin devamlılığına bağlı olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca hizmetlerimizi kullanmak amacıyla restoranlarımızı, çağrı merkezimizi ve ya internet sayfamızı kullandığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Buna ek olarak şirketimizin faaliyetleri bünyesinde uygulayacağımız bazı kampanya, promosyon ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda bilgilendirme yapılabilecektir. Ürünlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyet araştırılması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması için verileriniz işlenebilecektir. Ancak, verilerinizin KVKK’na uygun olarak işlenmesi ve korunması için yeterli önlemleri alacağız ve gerekli uyarıları yapacağız.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
SB GIDA İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde ve/veya talebiniz üzerine şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

 • SB GIDA İŞLETMELERİ A.Ş. olarak kişisel verileriniz aşağıda sayılı kişiler ile paylaşılabilecektir;
 • SB GIDA İŞLETMELERİ A.Ş. faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
 • SB GIDA İŞLETMELERİ A.Ş. adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle

Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’NIN 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve ya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini ve ya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için musterihizmetleri@saloonburger.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.